دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

شستشوی ناوگان هوایی

https://tavankaran.ir/file/2021/03/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png

شستشوی ناوگان هوایی

می دانیم که همیشه در محیط هایی که افراد زیادی تردد دارند، حجم زیادی از آلودگی منتقل می شود.