Web Design Services

حضور آنلاین تجزیه و تحلیل و حسابرسی شرکت

یک، استراتژی های دیجیتال موفق است که در یک تجزیه و تحلیل راه اندازی صحیح از وب سایت شما و کسب و کار خود را بر اساس.

تجزیه و تحلیل کامل شرکت

یک، تجزیه و تحلیل شرکت کامل و حسابرسی شامل سایت شما و پژوهش کمپین برای گرفتن یک درک روشنی از صنعت خود را. همچنین تعیین موقعیت فعلی خود را در بازار خود را در مقابل رقبای اصلی خود را.

یک ممیزی کامل شناسایی و اصلاح هر گونه موانع بالقوه به عملکرد وب سایت شما و ساخت پایه و اساس گسترده تر، تلاش های بازاریابی دیجیتال خود را کمک می کند. تجزیه و تحلیل کامل توصیه های طرح جامع، استراتژی های بازاریابی محتوا و یک برنامه است که پشتیبانی از نیازهای کسب و کار و اهداف خود را تضمین می کند فراهم می کند. همچنین اجازه می دهد تا ما را به تنظیم و تعریف اهداف مناسب و اهداف است که نقش مهمی در مبارزات بازاریابی شخصی خود را ایفا می کند.

Effective Web Development Solutions

ما به همکاری نزدیک با مشتریان خود در هنگام ایجاد اهداف و مقاصد برای فعالیت های آنلاین خود. تیم ما از کارشناسان با استفاده از یک طیف گسترده ای از صنعت مورد آزمایش قرار ابزار، منابع و تکنیک برای تجزیه و تحلیل دقیق از کسب و کار، مشتریان و رقابت خود را. در پایان تجزیه و تحلیل و حسابرسی ما، ما یک گزارش جامع در یافته های ما، که شامل توصیه های روشن و آگاهانه در مورد گام های بعدی به ارسال کنید.

استراتژی عملکرد مداوم

اطلاعات ارائه شده در گزارش های ما به شما می دهد شفافیت کامل و پس از آن می تواند موجب افزایش مداوم، عملکرد راهبرد بهینه سازی خود را.

پروژه های بهینه سازی شده

ما قادر به طور موثر برنامه ریزی پروژه حالی که بهینه سازی شده از طریق فن آوری شرکت است. همه متناسب با عنوان موثر به عنوان امکان پذیر برای پاسخگویی به نیازهای کسب و کار و اهداف تجاری از هر یک از مشتریان خود هستیم.

Effective Web Development Solutions

پیشنهاد ما تجزیه و تحلیل زمان واقعی، در صفحه تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل بازار، حسابرسی محتوا، حسابرسی رقیب، حسابرسی مشتری، و تجزیه و تحلیل تاثیر گذار. ما همچنین "شخصیت" ایجاد، است که یک راه موثر برای درک نیازهای کاربران خود را در حالی که اولویت بندی ویژگی ها و قابلیت از استراتژی شخصی خود را برای رسیدن به موفقیت. برخی از ویژگی های مفید در برنامه تجزیه و تحلیل ما عبارتند از: فیلترهای سفارشی، وظایف خودکار، ردیابی رویداد، تجسم قیف، تبدیل به کمک، جریان بازدید کننده، مسیرهای هدف معکوس، به علاوه بسیاری از خدمات بیشتر وابسته به آنچه شرکت شما نیاز به.

21

آنالیز شرکت

12

تحلیل بازار

16

حسابرسی محتوا

10

حسابرسی با مشتری

13

ردیابی رویداد ها

15

در صفحه تجزیه و تحلیل

پروژه های طراحی وب سایت ما

نمایش همه

در مورد پروژه خود به ما بگویید

اجازه دهید تا در رونق و گسترش کسب و کارتان به شما کمک کنیم

مطلع تجزیه و تحلیل حرفه ای / حسابرسی بازاریابی و نام تجاری استراتژی آنلاین خود را متناسب به طور خاص برای رفع نیازهای خود.

از زبان مشتریان

نمایش همه
فیلدهای با * ضروری هستند.

(optional)

(optional)

Please, let us know any particular things to check and the best time to contact you by phone (if provided).